زهرا دریاازموده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا دریاازموده

محل سکونت: هرمزگان - بندر لنگه

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارمند دفتری دفتر كاريابي 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع چند بخشی
– کارشناسی – معدل: 14.38
پيام نور قشم 1389 - 1393