زهرا هجرانی شاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا هجرانی شاد

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه چینی سازی پارس 1390/12 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد فلزی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.33
صنعتی سهند تبریز 1390 - 1392
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی – معدل: 14.46
بین المللی امام خمینی 1384 - 1388