محمد حسین شرفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین شرفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Matlab


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 15
ازاد 1394 - 1396