ابراهیم حسین پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم حسین پور

محل سکونت: البرز - ماهدشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی قالبهای صنعتی ایران خودرو 1387/7 - 1394/6