سارا پهلوان صادق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا پهلوان صادق

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس R&D توليدي 1389/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق كنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.08
نجف آباد 1391 - 1394