محمدرضا اذری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا اذری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول مالی آرمه تاب گسترش 1389/7 - 1392/6
کارشناس فروش پارسیس فام 1393/1 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 15.50
1386 - 1387