سهیل خواجه حسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهیل خواجه حسنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس سیستمها تام ايرانخودرو 1393/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیك كاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.13
ازاد علوم و تحقيقات تهران 1379 - 1382