وحید رحمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید رحمانی

محل سکونت: قزوین - تاکستان

جنسیت: مرد