امید پاشاپور خامنه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید پاشاپور خامنه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار مجتمع عمرانی ایرانشهر 1391/3 - 1392/3
نقشه بردار-hse ستاد کل نیروهای مسلح 1393/1 -
نقشه بردار نظارت عالیه شهرداری اوشان فشم 1394/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران نقشه برداری
– کاردانی – معدل: 15.00
دارالفنون 1388 - 1390
عمران نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 14.00
کوثر 1390 - 1392