ملیحه سادات رضوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ملیحه سادات رضوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
آموزشیار نهضت سوادآموری 1382/6 - 1386/1
مددکار مددکار در انحمن های خصوصی حمایت از کودکان کار 1387/6 - 1388/6
مددکار کلینیک مددکاری اجتماعی کیمیا 1390/6 - 1390/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مددکاری اجتماعی -
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علامه طباطبایی 1389 - 1390