ساسان مبرهن قدوسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساسان مبرهن قدوسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع سیستم بهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
کرج 1394 - 1396