مهدی کمالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی کمالی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی همگام خودرو 1377/12 - 1385/11
مدیر پروز] اسنوا 1385/12 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 13.00
نجف آباد 1371 - 1376