امیرحسین راجیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین راجیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 12.40
ساوه 1386 - 1392