علی حقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی حقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بخش تولید و کنترل کیفیت شرکت قطعه سازی افتخاری راد 1393/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.38
تهران مرکزی 1388 - 1392