فرشاد برجسته جهرمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشاد برجسته جهرمی

محل سکونت: فارس - جهرم

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شهیدچمران اهواز 1392 - 1394