امین شهركی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین شهركی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.00
آزاد زاهدان 1386 - 1392