عباس نوروزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس نوروزی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی هسته ای پرتوپزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.70
علوم و تحقیقات تهران 1389 - 1392