شراره رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شراره رضایی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.15
تهران علوم و تحقیقات 1381 - 1385