جاوید صادقی سرخنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جاوید صادقی سرخنی

محل سکونت: تهران - تهران