بهمن ضرابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهمن ضرابی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد