سید مهدی رستمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مهدی رستمیان

محل سکونت: سمنان - سمنان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.04
آزاد دامغان 1390 - 1393