مرضیه مختاری دهکردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه مختاری دهکردی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی خارجی نیک اندیشان صنعت ایرانیان 1393/1 - 1394/8
کارشناس واردات IPM 1391/3 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.63
تهران مرکزی 1386 - 1389
مترجمی زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 16.01
پیام نور شهرکرد 1382 - 1386