هژیر حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هژیر حیدری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد