احمد اوریادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد اوریادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت کیسون 1390/1 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.09
پیام نور- 1385 - 1389