وحید حاج محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید حاج محمدی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر خرید خارجی شرکت اسنوا 1392/1 - 1395/5
رئیس خرید خارجی شرکت اسنوا 1389/1 - 1391/12
سرپرست خرید خارجی شرکت فلات سنگ آسیا 1386/7 - 1388/12
کارشناس بازرگانی شرکت حایر 1384/3 - 1386/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 14.63
خوراسگان اصفهان 1380 - 1384