فاطمه انصاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه انصاری

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 17.11
کاشان 1388 - 1392
شیمی شیمی فیزیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
خوارزمی 1392 - 1394