محمد هادی حجتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد هادی حجتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس سخا روش 1390/1 - 1391/5
مدیر کنترل کیفی دارویی باریوم سولفات ایران 1391/5 - 1391/12
مدیر تولید دارویی باریوم سولفات ایران 1391/12 - 1392/8
قایم مقام مدیر کارخانه و مسئول فنی دارویی دارویی باریوم سولفات ایران 1392/8 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.95
همدان 1383 - 1388