وحید عدالت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید عدالت

محل سکونت: فارس - فساسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس بهداشت محیط بهداري ارتش 1392/5 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت عمومی مبارزه با بیماری ها
– کاردانی – معدل: 16.75
پزشكي شيراز 1386 - 1388
بهداشت محیط محیط
– کارشناسی – معدل: 14.72
پزشكي كرمان 1389 - 1391