مسعود اخوان طبیب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود اخوان طبیب

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Photoshop

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده علمی داروسازی رها 1389/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی ندارد
– دکترا و بالاتر – معدل: 14.87
شهرکرد 1375 - 1381