نادیا مستوفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نادیا مستوفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی آپادانا سرام 1389/12 - 1391/12
کارشناس برنامه ریزی نهامین فراکاران 1388/11 - 1389/6
کارمند سیستم ها و روشها رنو پارس 1386/3 - 1386/6
کارشناس برنامه ریزی حلوای عقاب 1393/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
علوم و تحقیقات البرز 1390 - 1392
مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.00
دانشگاه کار 1383 - 1387