زينب اربابي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زينب اربابي

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ادبیات فرانسه
– کارشناسی – معدل: 16.00
تهران 1389 - 1393