ابراهیم سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم سلیمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت حفاری و بهره برداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.50
دانشگاه تهران 1391 - 1393
مهندسی نفت بهره برداری
– کارشناسی – معدل: 14.50
تهران 1387 - 1391