مریم اسکندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم اسکندری

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 17.27
آزاد اسلامی ابهر 1388 - 1392