مهدی توکلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی توکلی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد