زهرا جعفرخوانساری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا جعفرخوانساری

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
وصول مطالبات ترانه افتخار محل کار بانک.کشاورزی 1393/9 - 1395/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.00
کمال الملک 1390 - 1392