مرتضی علیخواه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی علیخواه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس حسابداری شرکت آفرش 1373/4 - 1377/6
حسابدارارشد شرکت حباب ساز 1377/6 - 1380/2
رئیس حسابداری صنعتی شرکت جمکو 1380/2 - 1385/3
مدیرمالی شرکت ریحان خوراک 1385/3 - 1391/1
مدیرمالی واداری شرکت نگین درخشان شمس 1391/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.50
آزاداسلامشهر 1387 - 1391