میر امیر نیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میر امیر نیری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد