فاطمه مهدوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه مهدوی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز مهندسی مشاور نارگان 1390/3 - 1390/6
استاد مدعو دانشکده صنعت هواپیمایی گشور 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.14
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1391 - 1393
مهندسی برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 14.10
صنعتی امیرکبیر 1386 - 1390