امیرحسین لشگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین لشگری

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول رایانه بیمه کشاورزی 1390/7 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی فناوری اطلاعات ای تی
– کارشناسی – معدل: 12.64
پیام نور 1388 - 1393