سحر امامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر امامی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس It شرکت عمران 1391/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 16.86
رودهن 1391 - 1393