حمیده عزیزی مهوار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیده عزیزی مهوار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری شرکت لیزینگ خودرو 1384/2 - 1385/2
کارشناس اداری و دستیار خدمات درمانی 1385/3 - 1390/1
کارشناس کارگزینی شرکت سبا آسانبر 1393/5 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت روابط عمومی علوم اجتماعی
– کاردانی – معدل: 18.80
فرهنگ و هنر 1386 - 1388
مدیریت روابط عمومی علوم اجتماعی
– کارشناسی – معدل: 19.24
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1390 - 1392