کریم عظامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کریم عظامی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - عجب شیر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی بدون گرایش
– کارشناسی – معدل: 15.19
تبریز 1389 - 1393