سودابه علی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سودابه علی پور

محل سکونت: گیلان - رودسر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران شمال 1392 - 1394