رودابه اسماعیل پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رودابه اسماعیل پور

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اموردفتری ماشین سازی خطیر 1392/7 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.00
علوم انسانی 1388 - 1392