اکرم صداقتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکرم صداقتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری -
– کارشناسی – معدل: 14.27
تهران غرب 1387 - 1391