داود کاشانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داود کاشانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر اداره آموزش پرورش 1380/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
روزبهان ساری 1391 - 1394