حمید اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید اسدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول دفتر مشاوه تحصیلی موسسه آموزشی 1386/1 - 1386/10
حسابدار موسسه آموزشی 1389/12 - 1389/9
کارمند اداری فضای سبز شهرداری منطقه 19 1391/3 - 1392/11
کادر آموزش مسول انفرماتیک دبیرستان غیر دولتی نبش معراج 1393/1 - 1393/12
واحد پشتیبانی کانون قلمچی 1392/10 - 1393/3
فروشنده فروشگاه آدیداس 1393/9 - 1394/1
مدرس موسسه تدریس خصوصی 1389/12 - 1391/12
پوشاک آزهد 1391/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک
– دیپلم – معدل: 18.00
1385 - 1386
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 19.00
.. 1388 - 1390
مهندسی برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 19.00
دانشگاه فیض کاشانی 1390 - 1391
مهندسی برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
.. 1392 - 1393