ابراهیم اصغری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم اصغری

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده و صندوقدار فروشگاه جانبو 1393/10 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی ساختمان
– دیپلم – معدل: 14.47
1389 - 1393