رسول اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول اکبری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت ( الکترونیک قدرت)
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.08
دانشگاه صنعتی شریف 1390 - 1392
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 17.23
دانشگاه بوعلی سینای همدان 1385 - 1390