محمد برایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد برایی

محل سکونت: آذربایجان غربی - بوکان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن معدن
– کارشناسی – معدل: 14.41
صنعتی زنجان 1387 - 1390
مهندسی مکانیک سنگ سنگ
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
صنعتی زنجان 1392 - 1394